Het tarief van de onroerendezaakbelasting is een percentage van de WOZ-waarde. De gemeente bepaalt dat percentage. Dit wordt jaarlijks door de gemeenteraad vastgesteld.
De WOZ-waarde wordt jaarlijks opnieuw bepaald.

Tarieven 2022Percentage van WOZ-waarde
Eigendom woning0,1061%
Eigendom niet-woning0,2163%
Gebruik niet-woning0,1660%