Het tarief van de onroerendezaakbelasting is een percentage van de WOZ-waarde. De gemeente bepaalt dat percentage. Dit wordt jaarlijks door de gemeenteraad vastgesteld.
De WOZ-waarde wordt jaarlijks opnieuw bepaald.

 

Tarieven Percentage van WOZ-waarde
Eigendom woning 0,1083%
Eigendom niet-woning 0,2058%
Gebruik niet-woning 0,1580%