Dagelijks bestuur

Het college van B&W vormt het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college van B&W legt verantwoording af aan de gemeenteraad.

Taken en bevoegdheden

Het college van B&W zorgt voor:

  • voorbereiding van zaken waarover de gemeenteraad beslist
  • uitvoering van raadsbesluiten
  • personeelsbeleid van de gemeente

Wethouders

Scherpenzeel heeft 3 wethouders, elk met hun eigen taakgebied of portefeuille.

Beleidsvisie

Elke collegeperiode stellen de wethouders een beleidsvisie op. Hierin staan de uitgangspunten voor beleid voor de komende 4 jaar.

Wie zijn de leden van B&W?

Samenstelling B&W