Dagelijks bestuur

Het college van B&W vormt het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college van B&W legt verantwoording af aan de gemeenteraad.

Taken en bevoegdheden

Het college van B&W zorgt voor:

  • voorbereiding van zaken waarover de gemeenteraad beslist
  • uitvoering van raadsbesluiten
  • personeelsbeleid van de gemeente

Wethouders

Scherpenzeel heeft vier wethouders, elk met hun eigen taakgebied of portefeuille.

Beleidsvisie

Elke collegeperiode stellen de wethouders een beleidsvisie op. Hierin staan de uitgangspunten voor beleid voor de komende 4 jaar.

Wie zijn de leden van B&W?

Samenstelling B&W