Op maandag 14, dinsdag 15 en woensdag 16 maart 2022 kunt u stemmen voor de gemeenteraad van Scherpenzeel. Het stemmen kan deze dagen van 7.30 tot 21.00 uur.

Op maandag 14, dinsdag 15 en woensdag 16 maart 2022 kunt u stemmen voor de gemeenteraad van Scherpenzeel. Het stemmen kan deze dagen van 7.30 tot 21.00 uur. 

In verband met de corona-maatregelen zijn de verkiezingen op drie dagen en zijn er in Scherpenzeel meerdere stemlocaties geopend. U kunt ook kiezen om een machtiging af te geven zodat u zelf niet naar een stembureau hoeft. Bij deze verkiezingen kunt u niet per brief stemmen.

Wie mogen er stemmen?

Voor de gemeenteraadsverkiezingen mogen alle inwoners van Scherpenzeel, die op de dag van stemming (14 maart 2022) 18 jaar of ouder zijn, gaan stemmen.

Inwoners vanaf 18 jaar die minimaal 5 jaar legaal en onafgebroken in Nederland verblijven of een geldige verblijfstitel hebben mogen ook stemmen. 

Hoe gaat u stemmen?

 1. Zelf stemmen:

U kunt gaan stemmen in het stemlokaal. Deze zijn zo ingericht dat de corona-maatregelen goed kunnen worden nageleefd.

 1. Iemand anders voor u laten stemmen:

Wilt u liever niet naar het stemlokaal kan dat ook. U kunt dan iemand anders machtigen (het recht geven om) voor u te stemmen.

Stemmen in het stemlokaal

Om het stemmen zoveel mogelijk te spreiden en daardoor drukte te voorkomen, zijn er deze verkiezingen extra stemdagen. U kunt op maandag 14, dinsdag 15 en woensdag 16 maart tussen 7.30 en 21.00 uur stemmen. Hieronder ziet u waar u kunt stemmen. Het maakt niet uit op welke locatie u gaat stemmen.

Op maandag 14 en dinsdag 15 maart is alleen het stembureau in Kulturhus De Breehoek open.

Op woensdag 16 maart zijn geopend:

 • Kulturhus De Breehoek, Marktstraat 59
 • Partycentrum Boschzicht, Burg. Royaardslaan 4 
 • Philalethes, Kerkplein 193
 • Opstandingskerk, Prinses Marijkelaan 3
 • De Achthoek, Molenweg 1

Meenemen naar het stembureau

 • Een geldig legitimatiebewijs

Een paspoort, rijbewijs of identiteitskaart. De legitimatiebewijzen mogen max. 5 jaar verlopen zijn om toch te mogen stemmen. U kunt zich ook legitimeren met een geldig verblijfsdocument.

 • Stempas

Als stemgerechtigde voor gemeenteraadsverkiezingen krijgt u uiterlijk 14 dagen voor de verkiezingen op uw huisadres een stempas toegestuurd. U neemt deze mee als u wilt stemmen voor de verkiezingen.     

 Gaat u ook stemmen voor iemand anders? Neem dan ook het volgende mee:              

 • Stempas van diegene met ingevulde volmacht
  Op de stempas staat op de achterkant waar en wat u moet invullen of kijk op www.scherpenzeel/gemeenteraadsverkiezingen onder het kopje ‘Iemand anders voor u laten stemmen’.
 • Een kopie van een geldig identiteitsbewijs van diegene

Een kopie van paspoort, rijbewijs of identiteitskaart. De legitimatiebewijzen mogen max. 5 jaar verlopen zijn om toch te mogen stemmen. Of een kopie van een geldig verblijfsdocument.


Hygiënemaatregelen stemlokaal i.v.m. Corona

 • Er zijn in de hal van het stemlokaal markeringen aangebracht om op 1,5 meter afstand te wachten.
 • Er is voor iedereen een nieuw rood stempotlood beschikbaar; deze mag u na afloop van het stemmen mee nemen;
 • Iedereen moet zich aan de basisregels houden in het stemlokaal.

 

Wat ontvangt u thuis?

U ontvangt thuis in totaal 2 documenten.

 • Uiterlijk 2 maart ontvangt iedereen die mag stemmen een enveloppe met de stempas. Deze staat op uw naam. Met uw stempas kunt u zelf stemmen in een stemlokaal of iemand machtigen om voor u te stemmen.
 • Ook wordt huis-aan-huis de kieslijst bezorgd in Scherpenzeel. Hierop staan de deelnemende partijen en hun kandidaten.

Informatie en contact

Wilt u meer informatie? Kijk op onze website www.scherpenzeel.nl/gemeenteraadsverkiezing. U kunt ook aanvullende informatie vinden op de website van de Rijksoverheid: www.elkestemtelt.nl. Heeft u een specifieke vraag over het stemmen in Scherpenzeel, neem contact op met de afdeling Burgerzaken via telefoonnummer (033) 277 23 24 of burgerzaken@scherpenzeel.nl