De Adviesraad Sociaal Domein is op zoek naar een aantal kandidaten voor de functie van: Lid Adviesraad Sociaal Domein

Wat is de Adviesraad?
De Adviesraad is een belangrijke onafhankelijke gesprekspartner voor de gemeente voor de gemeentelijke ondersteuning van inwoners op het brede sociale domein in Scherpenzeel. Zo heeft de Adviesraad in 2021 de gemeente o.a. geadviseerd over het beleid over toekomstbestendig wonen, Inburgering of Bekostiging Leerlingenvervoer, de beleidsregels Participatiewet en Schuldhulpverlening en de Regiovisies Maatschappelijke opvang en jeugdhulpregio FoodValley. De Adviesraad Sociaal Domein bestaat (inclusief de voorzitter) uit maximaal 12 inwoners uit Scherpenzeel en komt circa 10 keer per jaar bijeen. Op dit moment kunnen we een aantal nieuwe leden gebruiken.

Wat zijn uw werkzaamheden?
Uw werkzaamheden bestaan uit het gevraagd of ongevraagd adviseren over gemeentelijke voorzieningen op het terrein van Wmo, Participatie & Jeugdhulp of gezondheid. In 2022 wil de gemeente bijv. graag een advies over nieuwe uitvoeringsregels gebruikelijk hulp Wmo en jeugdhulp, de aanpak van de Woonzorgvisie of over de verdere invulling van het sport- en preventieakkoord. De tijdsinvestering is afhankelijk van de te verdelen taken en de actualiteit van de onderwerpen. Het voorbereiden en deelnemen aan de vergadering bedraagt minimaal circa 3 uur per vergadering.

Wat vragen wij van u?
U hebt affiniteit met de uitvoering van de Wmo, jeugdhulp, Participatiewet of gezondheidsbeleid in Scherpenzeel. Daarnaast kunt u goed communiceren en bent u in staat om individuele situaties te plaatsen in een breder context. U bent woonachtig in Scherpenzeel en u mag een vertegenwoordiger van een doelgroep in Scherpenzeel zijn. Tenslotte bent u geen lid van de gemeenteraad en ook niet werkzaam in het bestuur van een organisatie, die subsidie krijgt van de gemeente Scherpenzeel.

Wat bieden wij?
Wij bieden u de uitdaging om samen met andere leden in de adviesraad een bijdrage te leveren aan het welzijn van de inwoners van Scherpenzeel. Daarnaast ontvangt u een financiële vergoeding van € 75,04 per vergadering en krijgt u ondersteuning vanuit de gemeentelijke organisatie.

Herkent u zich in bovenstaand profiel?

Schriftelijke reageren graag voor 21 maart 2022 naar w.buitenhuis@scherpenzeel.nl met een motivatie en een kort CV.

Hebt u nog vragen?

Neem voor vragen over het wervingsproces voor 21 maart a.s. contact op met de heer Willem Buitenhuis, Beleidsmedewerker Sociaal Domein. U kunt hem bereiken via het gemeentehuis van Scherpenzeel, telefoonnummer 033- 277 23 24. U kunt ook contact opnemen met de heer Lionel Thompson, voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein, via telefoonnummer 06-2154 3362.