Kinderen vanaf 5 jaar moeten naar school: zij hebben een leerplicht.

Heeft u een probleem, omdat uw kind niet naar school gaat? Neemt u dan contact op met de Meldingsbalie in Barneveld.

Wat is het?

Kinderen vanaf 5 jaar moeten naar school: zij hebben een leerplicht.

 • Zij mogen alleen met een goede reden van school wegblijven.
 • In bijzondere situaties kunt u bij de schoolleiding vrij aanvragen.
 • Een kind mag niet buiten de schoolvakantie op vakantie gaan. Als dit niet anders kan, bespreekt u dit eerst met de schoolleiding. Zonder toestemming van de directeur mag uw kind niet wegblijven van school.
 • Wanneer het een probleem is uw kind naar school te laten gaan, bespreek dit dan eerst met de school. U kunt ook contact met ons opnemen. Als het probleem blijft, moet de school dit melden bij de gemeente.
 • Wij gaan dan met u en de school in gesprek. Samen zoeken we naar oplossingen.
 • In enkele gevallen is vrijstelling van naar school gaan mogelijk:
 • uw kind kan geen school bezoeken door psychische of lichamelijke beperking
 • uw kind volgt onderwijs in het buitenland
 • u heeft bezwaar tegen de richting van de scholen in de omgeving

Hulp en contact

Wanneer het een probleem is om uw kind naar school te laten gaan, kunt u contact opnemen de gespreksvoerder Onderwijs. De gemeente Barneveld werkt samen met de gemeente Scherpenzeel als het om leerplicht gaat.

Hoe werkt het?

Wij volgen de richtlijnen van het Openbaar Ministerie net als de gemeenten in de regio De Vallei.

Vrijstelling paar uur per week kinderen van 5 jaar

Als een hele schoolweek in het begin nog te vermoeiend is voor uw kind, mag u uw kind 5 uur per week thuishouden tot uw kind 6 jaar wordt. Hiervoor hebt u geen toestemming nodig. U moet het wel melden bij de schooldirecteur of bij het schoolbestuur.

Vrijstelling inschrijving op een school

In de volgende gevallen kunt u vrijstelling van inschrijving op een school aanvragen: 

 • Psychische en lichamelijke klachten bij uw kind.
 • Geen enkele school in de buurt past bij uw geloof of hoe u naar het leven kijkt.
 • Uw kind gaat in het buitenland naar school.
 • U leidt een trekkend bestaan. Bijvoorbeeld als kermisexploitant of circusmedewerker.

De vrijstelling geldt voor 1 schooljaar. Bij ernstige lichamelijke of psychische klachten kan een langere vrijstelling gelden.

Vrijstelling van schoolbezoek 

Soms kan uw kind toestemming krijgen om een of meerdere dagen niet naar school te hoeven. Bijvoorbeeld bij:

 • ziekte;
 • schorsing;
 • een religieuze feestdag;
 • een huwelijk;
 • een uitvaart.

Wie is verantwoordelijk?

U bent er als ouder of verzorger voor verantwoordelijk dat uw kind naar school gaat. Is uw kind 12 jaar of ouder, dan is het kind zelf ook verantwoordelijk.

Vrijstelling paar uur per week kinderen van 5 jaar

 • U meldt aan de school dat u uw kind enkele uren per week thuishoudt.
 • Als u uw kind meer dan 5 uur per week wilt thuishouden, vraagt u toestemming aan de directeur van de school.

Vrijstelling inschrijving op een school

 • U meldt bij de leerplichtambtenaar van de gemeente dat u uw kind niet inschrijft op een school.
 • Doe dit voordat uw kind 5 jaar wordt. Als u dit later doet, moet u dit elk jaar vóór 1 juli doen.

Vrijstelling van schoolbezoek

 • Als uw kind ziek is of er is een religieuze feestdag, dan meldt u aan de school dat uw kind niet naar school komt.
 • In andere gevallen vraagt u verlof aan de directeur van de school.

Wat heb ik nodig?

Onder bepaalde voorwaarden kunt u extra (vakantie)verlof aanvragen. Ook meer structureel verzuim is soms toegestaan. Er is dan sprake van een vrijstelling. U vraagt extra verlof aan bij de school van uw kind.

Vrijstelling inschrijving op een school

 • Bij psychische en lichamelijke klachten: een verklaring van een arts, pedagoog of psycholoog.
 • Als u vindt dat geen enkele school in de buurt past bij uw geloof of hoe u naar het leven kijkt: een verklaring waarin u uitlegt waarom dit zo is.
 • Als uw kind in het buitenland op school zit: een verklaring van de directeur van de buitenlandse school.

Vrijstelling van schoolbezoek

Als u verlof aan de directeur van de school moet vragen: bewijsstukken die laten zien dat het verlof nodig is. Bijvoorbeeld de uitnodiging voor een bruiloft of een overlijdensbericht.

Extra informatie

 • U mag uw kind niet meenemen op vakantie buiten de schoolvakanties. Doet u dit wel, dan overtreedt u de wet en bent u strafbaar.
 • Als u geen vrij kunt krijgen op uw werk tijdens de schoolvakanties, dan kunt u 1 keer per schooljaar een verzoek indienen voor verlof buiten de schoolvakanties. Dit doet u minimaal 8 weken van tevoren bij de directeur van de school.

Bekijk de regels en voorwaarden hierover op de website van de Rijksoverheid.

Handige links

Informatie over leerplicht (Rijksoverheid.nl)