Momenteel doet verkeerskundig bureau Haskoning DHV onderzoek naar de afwikkeling van verkeer in Scherpenzeel-Zuid en centrum. Een klankbordgroep van o.a. inwoners wordt hierbij betrokken.

Momenteel doet verkeerskundig bureau Haskoning DHV onderzoek naar de afwikkeling van verkeer in Scherpenzeel-Zuid en centrum. Aanleiding voor dit onderzoek zijn de toekomstige ontwikkelingen De Nieuwe Koepel en een nieuwe supermarkt met appartementen aan de hoek Vijverlaan/Dorpsstraat.

Klankbordgroep

De gemeente legt de uitkomsten van dit onderzoek neer bij inwoners en ondernemers en andere belanghebbenden. En hoopt hiermee alle mogelijkheden, knelpunten en mogelijke oplossingen op tafel te krijgen. Deze klankbordgroep bestaat uit  inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden zoals vertegenwoordigers van hulpdiensten, fietsersbond, Wijkplatforms en seniorenbelangen.

Inwoners

Aangemelde inwoners zijn uitgenodigd voor een startbijeenkomst op 3 februari. Er is een toelichting gegeven op de klankbordgroep en op de werkwijze. Het ging tijdens deze bijeenkomst over de aanpak, nog niet over de inhoud van het verkeersonderzoek want deze is nog niet afgerond.

Deelnemers

Gezamenlijk is afgesproken dat alle aanwezige inwoners deel gaan uit maken van de klankbordgroep. Zij vertegenwoordigen hiermee de belangen van de inwoners en staan open voor reacties om deze in te brengen tijdens de bijeenkomsten. Meer lezen? Ga naar www.samengroeitscherpenzeel.nl