Bent u ontevreden over de gemeente of een medewerker? Dan kunt u een klacht indienen. Dit is uw wettelijk recht.

Soorten klachten

Er zijn 2 soorten klachten:

  • De concrete taakuitoefening of de manier waarop deze is georganiseerd. Bijvoorbeeld: te trage, te late, onzorgvuldige en onjuiste afhandeling, lange wachttijden, onbereikbaarheid, geen, onjuiste of gebrekkige informatie.
  • De manier waarop een bestuurder of medewerker u heeft benaderd. Bijvoorbeeld: ongeïnteresseerdheid, onbeleefdheid, belediging, intimidatie of discriminatie.

Hoe kunt u een klacht indienen?

Stuur een brief naar de gemeente ter attentie van het college van burgemeester en wethouders.

Wat gebeurt er met uw klacht?

In veel gevallen zullen we eerst contact met u opnemen om te bekijken of we uw ongenoegen op informele wijze kunnen wegnemen. Lukt dat niet, dan wordt uw klacht volgens de wettelijk voorgeschreven wijze afgehandeld. U krijgt dan de gelegenheid uw klacht mondeling toe te lichten. Uiteindelijk zal het college een besluit over uw klacht nemen, waarover u dan schriftelijk bericht krijgt.

Nationale ombudsman

Bent u niet tevreden over de gemeentelijke behandeling van uw klacht? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Nationale ombudsman.

Externe Link

Website Nationale Ombudsman