Op donderdagavond 27 januari is er van 20.00-22.30 uur een online informatieronde waarin inwoners en gemeenteraads- en commissieleden worden bijgepraat over de volgende onderwerpen:

  • Alcoholmisbruik: De politie informeert raad en inwoners over de gevolgen van alcohol- en drugsgebruik in de gemeente. Volgens de politie is er een cultuuromslag nodig. 
  • Ontwikkelingen op het gebied van Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang: Er zijn grote ontwikkelingen gaande binnen de Wmo op het gebied van Beschermd wonen en Maatschappelijk opvang. Wat zijn de aandachtspunten voor Scherpenzeel?
  • Omgevingswet: Op 1 juli 2022 treedt naar verwachting de Omgevingswet in werking. Voor de inwerkingtreding van de wet moet de gemeenteraad een aantal verordeningen vaststellen en besluiten nemen. Wat houden deze benodigde besluiten/verordeningen in en wat betekent dat voor de bevoegdheidsverdeling tussen raad en college?

Iedereen is van harte uitgenodigd om mee te kijken, te luisteren en vragen te stellen. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar bestuurssecretariaat@scherpenzeel.nl of scan de QR-code met je mobiele telefoon.