Op donderdagavond 16 juni a.s. van 20.00 – 22.15 uur is er een informatieronde.

  1. De Verstedelijkingsstrategie Arnhem Nijmegen Foodvalley
    Aan de orde komt de Onderzoeksagenda voor de Gebiedsuitwerkingen voor de Verstedelijkingsstrategie Arnhem Nijmegen Foodvalley. Wij blikken eerst kort terug op wat de afgelopen periode is gebeurd en zoomen vervolgens in op het informatie- en besluitvormingsproces van de verstedelijkingsstrategie in 2022.
    De Verstedelijkingsstrategie Arnhem Nijmegen Foodvalley vertaalt de verstedelijkingsopgaven naar een integrale aanpak van de bouwstenen leefomgeving, mobiliteit, economie en wonen. Dat zorgt voor een groene groei van de regio’s. Daarvoor gaan we met elkaar een langjarige samenwerking aan.
  2. De Regionale Energiestrategie (RES) Foodvalley
    Het doel van de avond is om informatie te delen en vragen te stellen. Ook hierbij blikken we eerste kort terug op de aanleiding en de stand van zaken op dit moment. Daarna geven we een toelichting op alle actuele ontwikkelingen die van invloed zijn op de RES. Tevens geven we een doorkijk naar het besluitvormingsproces en informeren we over de stand van zaken in Scherpenzeel.

Locatie: Kulturhus De Breehoek aanvang 20.00 uur
Eventuele stukken kunt u bekijken via www.scherpenzeel.nl/informatieronde
De bijeenkomst is openbaar, aanmelden is niet nodig!