Als u niet zelf kunt gaan stemmen, kunt u een andere kiezer vragen om namens u te stemmen. Dit heet een volmacht afgeven.
De persoon die voor u gaat stemmen, moet op hetzelfde moment ook zelf stemmen. Deze persoon kan maximaal namens twee andere personen stemmen. Er zijn twee manieren om deze volmacht te regelen.

1. Machtigen met uw stempas

 • De persoon die voor u gaat stemmen woont in Scherpenzeel.
 • Vul op de achterkant van uw stempas de gegevens in van de persoon die voor u gaat stemmen. Zet uw handtekening.
 • Laat de persoon die voor u gaat stemmen (de gemachtigde) ook de achterkant van uw stempas ondertekenen.
 • Geef uw volledig ingevulde en ondertekende stempas en (een kopie van) uw identiteitsbewijs mee aan de persoon die voor u gaat stemmen. Dit identiteitsbewijs mag maximaal vijf jaar verlopen zijn
 • De gemachtigde mag maximaal twee volmachten tegelijkertijd met zijn of haar eigen stem uitbrengen.

2. Schriftelijke volmacht

Vraag een schriftelijke volmacht aan met het formulier(externe link) Verzoek om bij volmacht te stemmen (volgt). Vul het formulier in en onderteken het. Het formulier moet vrijdag 10 maart 2023 voor 17.00 uur bij ons binnen zijn. 

 • Stuur het formulier per post naar: Gemeente Scherpenzeel, Postbus 100, 3925 ZJ  Scherpenzeel.
  of
 • Lever het formulier in bij de balie.
   
 • De volmacht wordt naar het adres gestuurd van de persoon, die voor u gaat stemmen
   
 • De persoon, die voor u gaat stemmen hoeft geen kopie van uw identiteitsbewijs mee te nemen bij het stemmen