cliëntondersteuning?

De cliëntondersteuner is er voor u, denkt met u mee en kan u advies geven. U kunt gratis gebruik maken van cliëntondersteuning. Deze onafhankelijke persoon
kan samen met u kijken wat er nodig is en waar u behoefte aan heeft. De cliëntondersteuner kan met u mee naar het gesprek of is bij u thuis wanneer er een gesprek
plaatsvindt.

Wat kan de cliëntondersteuner voor u betekenen?

  • Kortdurende ondersteuning bieden bij het aanvragen van zorg en ondersteuning
  • Samen met u uitzoeken wat uw vragen en wensen zijn en u helpen om deze onder woorden te brengen
  • Meegaan met gesprekken bij organisaties of bij de gemeente
  • Uitleggen hoe een aanvraag verloopt
  • Helpen met het maken van eigen keuzes
  • Meedenken en helpen zoeken naar oplossingen met mensen in uw eigen omgeving
  • Meedenken en helpen zoeken naar mogelijkheden in de buurt
  • Meehelpen wanneer u het oneens bent met de zorg of ondersteuning die u krijgt

Voor wie?

Voor alle inwoners in Scherpenzeel die hulp nodig hebben bij het (aan)vragen van/naar zorg en ondersteuning. Ook mensen die al zorg of ondersteuning krijgen of
die mantelzorg geven, kunnen gebruik maken van cliëntondersteuning.
In de gemeente Scherpenzeel zijn er twee organisaties actief in het bieden van cliëntondersteuning.
Senioren Welzijns Organisatie Scherpenzeel-Renswoude (SWO)
en MEE Veluwe.

Contact met de cliëntondersteuner?

SWO: voor 55+-ers               MEE Veluwe: van 0 - 100 jaar
Contactpersoon:                   Contactpersoon:
Rianne van Ginkel                Els Kruisselbrink
06-51 64 75 25                     06-20 44 50 93
r.vanginkel@swo-sr.nl          els.kruisselbrink@meeveluwe.nl