Binnen de gemeente hebben wij verschillende vormen van dagopvang. Door middel van een Wmo gesprek gaat de klantmanager Wmo met de inwoner op zoek naar de meest passende vorm.

  • Dagopvang Ouderen en Gehandicapten

Dagopvang kan als arbeidsmatige of ontwikkelingsgerichte dagbesteding niet kan en een inwoner niet zelf kan voldoen aan één van de volgende doelen: maatschappelijke participatie, ontmoeting en een invulling van de dag of het ontlasten van de mantelzorger.

Contact

Wilt u gebruik maken van dagopvang? Vult u dan het Meldingsformulier of contactverzoek in.

Folders