Wat is het?

Wij willen zorgen voor een eerlijke verdeling van woonruimte. Daarom moet u soms een vergunning aanvragen als u in een goedkope huurwoning gaat wonen. Dit heet een huisvestingsvergunning. Voor een koopwoning is geen huisvestingsvergunning meer nodig.

Hoe werkt het?

Wij hebben aanvullende eisen als u een huurwoning beneden de huurtoeslaggrens wilt. U hebt dan een huisvestingsvergunning nodig.

De voorwaarden voor een huisvestingsvergunning zijn

  • u bent 18 jaar of ouder
  • dat u een binding heeft met de regio
  • u heeft een verblijfsvergunning
  • dat u een inkomen heeft dat in een redelijke verhouding tot de huurprijs staat.

Een inkomenseis kan bij het woningaanbod vermeld staan. Een binding kan maatschappelijk of economisch zijn.

Maatschappelijke binding betekent dat u de afgelopen 6 jaar onafgebroken in Scherpenzeel of de Regio Foodvalley woonde of in de afgelopen 10 jaar minimaal 6 jaar in Scherpenzeel of de Regio Foodvalley heeft gewoond.

Economische binding betekent dat u als aanvrager hoofdkostwinner van het gezin bent en minimaal 18 uur per week werkt in Scherpenzeel of Regio Foodvalley en een arbeidscontract van minimaal een jaar hebt.

De voorwaarden om in aanmerkingen te komen voor een huisvestingsvergunning staan verder beschreven in de Huisvestingsverordening 

Wat moet ik doen?

Woonstede biedt de vrijgekomen huurwoningen in Scherpenzeel te huur aan via www.huiswaarts.nu. Dat betekent dat iedereen die op zoek is naar een huurwoning zich moet inschrijven via huiswaarts.nu.

Bij het toewijzen van een woning wordt gekeken of u voldoet aan de in de Huisvestingsverordening 2015 genoemde voorwaarden. Als de woning aan u wordt toegewezen, dan is de Huisvestingsvergunning automatisch geregeld.