We willen Scherpenzeel schoon en gezond houden. Daarvoor is het nodig dat bedrijven en inwoners zich aan een aantal regels houden. Milieuklachten (bijvoorbeeld afval, stank of geluidshinder) kunt u bij verschillende instanties melden.

Milieuklacht tijdens kantooruren

Kijk ook bij