Geluidshinder

Als u overlast ervaart van bedrijven of evenementen, dan kunt u hiervoor

  • de Omgevingsdienst bellen.
  • Buiten of tijdens kantooruren kunt u ook de politie bellen.
  • Ook kunt u terecht bij S@men – het loket voor meldingen voor uw leefomgeving van provincie Gelderland. Dit loket is 24 uur 7 dagen per week bereikbaar. S@men hoort de klacht aan en geeft deze door aan de Omgevingsdienst.
    Bij dringende gevallen kunnen zij de melding ook doorgeven aan de dienstdoende medewerker.
     
  • U kunt overlast ook melden gemeld worden via de website van de provincie(externe link). Klachten worden dan ook doorgegeven aan de Omgevingsdienst.(externe link)