Op de begraafplaatsen Glashorst en Lambalgen is het nu mogelijk om online op zoek te gaan naar een graf. Via www.grafzoeken.nl kan men op een snelle manier een graf opzoeken.  Hierbij is de mogelijkheid om op naam en/of overlijdensdatum te zoeken.

Op de website wordt na het invullen van de begraafplaats en de naam van de overledene de locatie van het graf zichtbaar. Wanneer nabestaanden via hun mobiele telefoon op de begraafplaats zoeken, worden ze via GPS naar het graf geleid.  De locatie van het graf en een beperkt aantal gegevens worden zichtbaar.