Als u een (grote) tuin of een moestuin heeft kan het interessant zijn om een bron te slaan om met grondwater uw tuin te beregenen in plaats van met leidingwater. Zomaar een bron slaan is niet toegestaan. Hiervoor dient u vooraf een melding te doen bij het Waterschap. Dit is belangrijk. Dan kan er gekeken worden het grondwater van de bronlocatie en –diepte veilig is. In Scherpenzeel is namelijk op meerdere locaties sprake van ondergrondse vervuiling. Dit is in het verleden opgedaan door diverse bedrijfsactiviteiten en niet schadelijk voor de volksgezondheid mits het niet in grotere hoeveelheden wordt toegediend via grondwater.

Deze vervuilingen verdwijnen langzaam en verspreiden ook. Hierdoor verdunt de vervuiling maar wordt de locatie groter. Daarom is navraag doen voordat een bron wordt geslagen altijd nodig.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met waterschap Vallei en Veluwe via telefoonnummer (055) 527 29 11, (www.vallei-veluwe.nl of direct naar  de Vergunningchecker (www.vallei-veluwe.vergunningen.info).