Doelstelling Adviesraad Sociaal Domein

Het bevorderen van zelfredzaamheid voor alle inwoners van de gemeente Scherpenzeel is waar het om draait.