Wilt u een boom kappen of snoeien? 

Dan moet u misschien een kapmelding doen en/of heeft u een vergunning nodig. 
Via de vergunningcheck(externe link) in het Omgevingsloket kunt u dit direct controleren. 

Wilt u meer weten over de regels die hierbij komen kijken? 

Bekijk dan de informatiepagina(externe link) van Omgevingsdienst De Vallei.

Boom kappen?

Staat de boom die u wilt kappen op de groene kaart(externe link)?

Wat is het?

Als u één of meer bomen wilt kappen, verplanten of flink snoeien, hebt u soms een omgevingsvergunning van ons nodig.

Hoe werkt het?

Het kappen van een boom kan soms noodzakelijk zijn. Dit is het geval als de boom een gevaar vormt voor de omgeving of ernstige schade veroorzaakt. Met het oog op onderhoud kan het ook wenselijk zijn dat de boom wordt gekapt, bijvoorbeeld om andere bomen meer ruimte te geven.

Aanvullende voorwaarden

Wij kunnen aan de omgevingsvergunning aanvullende voorwaarden verbinden, zoals een herplantplicht. Ook kunnen wij een termijn aangeven waarbinnen u moet herplanten. Valt de boom onder Omgevingswet, dan moet u het kappen melden bij de Rijksdienst voor ondernemend Nederland(externe link).

Weigeringsgronden

Wij kunnen een vergunning weigeren om de volgende redenen:

 • de natuurwaarde van de boom
 • de landschappelijke, beeldbepalende of cultuurhistorische waarde van de boom
 • de waarde van de boom voor stads- en dorpsschoon
 • de waarde voor de leefbaarheid van de boom

Bij de aanvraag om een omgevingsvergunning wegen wij het belang van handhaving van de te kappen boom af tegen het belang van verwijdering ervan. Dit kan ertoe leiden dat een waardevolle boom toch gekapt wordt als de boom bijvoorbeeld dreigt om te waaien.

 • Wij kunnen bepalen dat u de boom alleen mag kappen, als u een nieuwe boom plant die in geld net zoveel waard is als de gekapte boom. Wij bepalen dan ook binnen welke termijn u dit moet doen.

Vergunning geweigerd

U krijgt geen vergunning als wij andere belangen belangrijker vindt. Deze belangen kunnen te maken hebben met:

 • het behoud van natuur
 • cultuurgeschiedenis
 • het landschap
 • stads- of dorpsbeeld

Wat moet ik doen?

 • Overleg altijd eerst met omwonenden of zij bezwaar hebben tegen het kappen van de boom.
 • Via Omgevingsloket(externe link) checkt u of u een vergunning nodig hebt.
 • Als blijkt dat u een vergunning nodig hebt, kunt u die direct aanvragen met uw DigiD(externe link) (particulieren) of eHerkenning(externe link) (bedrijven).
 • Geef in uw aanvraag aan:
  • om wat voor soort boom het gaat
  • De stamdiameter (dikte van de boom) gemeten op 1,30 meter hoogte
  • waar de boom staat
  • of het om een of meerdere bomen gaat
  • hoe u het kappen aan wilt pakken
  • waarom u de boom wilt kappen.

Heb ik een vergunning nodig?

Om te zien of u een vergunning nodig heeft. Kunt u deze beschermde bomen kaart bekijken.

Staat uw boom niet op de kaart, dan heeft u geen vergunning nodig.

Hoeveel kost het?

VergunningBedrag
1 tot 3 bomen kappen€ 63,30
elke volgende boom€ 13,70

Hoe lang duurt het?

 • Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt.
 • Wij kunnen deze termijn eenmalig met 6 weken verlengen.
 • Als de gemeente niet binnen de termijn beslist, krijgt u automatisch de vergunning.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Waar moet nog meer rekening mee houden?

Werkzaamheden aan bomen hebben invloed op uw omgeving. Het is goed om de werkzaamheden op tijd voor te bereiden.

Het kan dat het grote invloed heeft op uw naaste bewoners of op het gebruik van de openbare ruimte.

Wij raden u aan om op tijd uw omgeving te informeren van uw omgeving en overlast beperken.

Voor het gebruik van de openbare ruimte kijkt u op de volgende pagina “Tijdelijk gebruik openbare ruimte”

Extra informatie

Voor het kappen van bomen die onder de Omgevingswet vallen moet u een kapmelding doen. Meer informatie vindt u bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland(externe link).