Staat de boom die u wilt kappen op de groene kaart,

Wat is het?

Als u een of meer bomen wilt kappen, verplanten of flink snoeien, hebt u soms een omgevingsvergunning nodig van de gemeente.

Hoe werkt het?

Het kappen van een boom kan soms noodzakelijk zijn. Dit is het geval als de boom een gevaar vormt voor de omgeving of ernstige schade veroorzaakt. Met het oog op onderhoud kan het ook wenselijk zijn dat de boom wordt gekapt, bijvoorbeeld om andere bomen meer ruimte te geven.

Aanvullende voorwaarden

De gemeente kan aan de omgevingsvergunning aanvullende voorwaarden verbinden, zoals een herplantplicht. Ook kan de gemeente een termijn stellen waarbinnen u moet herplanten. Valt de boom onder Wet natuurbescherming, dan moet u het kappen melden bij de Rijksdienst voor ondernemend Nederland.

Weigeringsgronden

De gemeente kan een vergunning weigeren om de volgende redenen:

 • de natuurwaarde van de boom
 • de landschappelijke, beeldbepalende of cultuurhistorische waarde van de boom
 • de waarde van de boom voor stads- en dorpsschoon
 • de waarde voor de leefbaarheid van de boom

Bij de aanvraag om een omgevingsvergunning weegt de gemeente het belang van handhaving van de te kappen boom af tegen het belang van verwijdering ervan. Dit kan ertoe leiden dat een waardevolle boom toch gekapt wordt als de boom bijvoorbeeld dreigt om te waaien.

 • De gemeente kan bepalen dat u de boom alleen mag kappen, als u een nieuwe boom plant die in geld net zoveel waard is als de gekapte boom. De gemeente bepaalt dan ook binnen welke termijn u dit moet doen.

Vergunning geweigerd

U krijgt geen vergunning als de gemeente andere belangen belangrijker vindt. Deze belangen kunnen te maken hebben met:

 • het behoud van natuur
 • cultuurgeschiedenis
 • het landschap
 • stads- of dorpsbeeld

Wat moet ik doen?

 • Overleg altijd eerst met omwonenden of zij bezwaar hebben tegen het kappen van de boom.
 • Via Omgevingsloket online checkt u of u een vergunning nodig hebt.
 • Als blijkt dat u een vergunning nodig hebt, kunt u die direct aanvragen met uw DigiD (particulieren) of eHerkenning (bedrijven).
 • Geef in uw aanvraag aan:
  • om wat voor soort boom het gaat
  • De stamdiameter (dikte van de boom) gemeten op 1,30 meter hoogte
  • waar de boom staat
  • of het om een of meerdere bomen gaat
  • hoe u het kappen aan wilt pakken
  • waarom u de boom wilt kappen.

Heb ik een vergunning nodig?

Om te zien of u een vergunning nodig heeft. Kunt u deze beschermde bomen kaart raadplegen.

Staat uw boom niet op de kaart, dan heeft u geen vergunning nodig.

Hoeveel kost het?


 

VergunningBedrag
Bomen kappen€ 69,70


 

Hoe lang duurt het?

 • Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt.
 • De gemeente kan deze termijn eenmalig met 6 weken verlengen.
 • Als de gemeente niet binnen de termijn beslist, krijgt u automatisch de vergunning.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Extra informatie

Voor het kappen van bomen die onder de Wet natuurbescherming vallen moet u een kapmelding doen. Meer informatie vindt u bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.