Gemeente Scherpenzeel werkt volgens een vastgesteld Eikenprocessierupsbestrijdingsplan.
 

We bestrijden vrijwel alleen preventief in de bebouwde kom van Scherpenzeel en op gevoelige locaties in het Buitengebied waar veel mensen aanwezig zijn. Daarbij streven we naar een betere biologische balans. We willen de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups verder stimuleren met ander bermbeheer, het ophangen van nestkasten, het creëren van kruidenbermen, aanleg van struwelen nabij eikenbomen en het creëren van een divers bomenbestand.

Afhankelijk van de weersomstandigheden en de groeiontwikkeling start in mei de preventieve bestrijding. We maken daarbij gebruik van bladbespuiting met een ongevaarlijk biologisch gewasbeschermingsmiddel. Tijdens de uitvoering zal onder hoge druk de gehele kroon van de eik bespoten worden met een speciale spuitunit.