B&W heeft besloten over het bestemmingsplan Oosteinde 2. 

Burgemeester en wethouders van Scherpenzeel maken bekend, dat het bestemmingsplan Oosteinde 2, vastgesteld bij raadsbesluit van 12 mei 2022 onherroepelijk is geworden.

Gedurende de beroepstermijn is geen beroep ingesteld en geen verzoek om voorlopige voorziening ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Op de locatie wordt de mogelijkheid geboden binnen de bestaande aanbouw aan de woning een tweede woning op het perceel te realiseren. Tevens vervalt de bedrijfsbestemming, die op een deel van het perceel ligt en krijgt het gehele perceel de bestemming wonen.

Het bestemmingsplan is in te zien op het gemeentehuis en digitaal te raadplegen via  bestemmingsplan Oosteinde 2 en via www.ruimtelijkeplannen.nl (externe link)