Hoeveel kost het?

Kosten afvalcontainer + ophalen huishoudelijk afval 2021

Tarief afvalstoffenheffing

Omschrijving Tarief per jaar
Per perceel per belastingjaar € 195,00
1 extra REST afvalcontainer € 113,45
iedere extra GFT afvalcontainter (groen) € 56,70
1 PAPIER afvalcontainer € 46,45
Omwisselen of extra afvalcontainer  éénmalig € 45,65
per aanbieding 240 l. REST afvalcontainer € 6,05
per aanbieding 140 l. REST afvalcontainer € 3,65
per aanbieding ondergrondse container max. 60 L zak € 1,00
Grof huisvuil op laten halen € 16,55
Containerpas/afvalpas bij verlies en/of diefstal € 15,25