Vrijdag of zaterdag ontvangt u de jaarlijkse gemeentelijke belastingaanslag. 

Op 24 en 25 februari 2023 ontvangen inwoners en andere belanghebbenden de jaarlijkse gemeentelijke heffingen en de WOZ-beschikking van de gemeente Scherpenzeel.

WOZ-waarde woningen

De WOZ-waarde van uw woning bepaalt de gemeente door deze te vergelijken met de koopsom van woningen die rondom de waardepeildatum (1-1-2022) zijn verkocht. Daarbij wordt rekening gehouden met verschillen in bijvoorbeeld grootte, kwaliteit en andere kenmerken. Omdat de woningprijzen de afgelopen jaren hard zijn gestegen zal uw WOZ-waarde waarschijnlijk ook zijn gestegen.

De tarieven voor de onroerende zaakbelasting voor woningeigenaren (OZB) zijn verlaagd. Daarom is de stijging van uw belastingaanslag minder groot dan de waardestijging van uw woning. Het taxatieverslag van uw woning kunt u met uw DigiD opvragen via het belastingloket op www.scherpenzeel.nl/belastingen.

Vragen over de WOZ-waarde

Heeft u vragen over de WOZ-waarde of het taxatieverslag? Neem dan contact op met de afdeling belastingen. De medewerkers kunnen uw vragen beantwoorden.

Het is ook mogelijk uw WOZ-beschikking te bespreken tijdens een digitaal of telefonisch gesprek met een taxateur in de eerste week van maart. Als u contact met ons opneemt plannen wij een afspraak in. Klopt de waarde van uw woning niet? Dan kan de taxateur dit direct aanpassen.

De gemeente Scherpenzeel is van 9.00 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar voor uw belastingvragen (033) 277 23 24.

Het kan de eerste week druk zijn, dus kijk eerst op www.scherpenzeel.nl/belastingen of daar al een antwoord op uw vraag staat. U kunt op de website ook gebruik maken van het contactformulier om uw vraag te stellen.

Wilt u naar het gemeentehuis komen? Neem dan eerst telefonisch contact op voor het maken van een afspraak. Bij terugbelverzoeken proberen we u binnen 3 werkdagen terug te bellen.

Overige heffingen en belastingen

Het vaste tarief voor de afvalstoffenheffing 2023 bedraagt € 200,00. Dit tarief is gebaseerd op de berekening van de kosten en opbrengsten van afval.

Op uw aanslagbiljet staat ook de aanslag diftar (aantal ledigingen restafval) over 2022. De tarieven hiervoor blijven gelijk aan die van vorig jaar.

Het basistarief voor rioolheffing voor woningen is in 2023 verlaagd naar € 241,12.

De hondenbelasting stijgt met een inflatiecorrectie van 5,8%. De exacte tarieven kunt u terugvinden op www.scherpenzeel.nl/hondenbelasting.

De volgende zaken kunt u zelf regelen op www.scherpenzeel.nl/belastingen:

  • Opvragen taxatieverslag van uw woning
  • Aanvragen automatische incasso
  • Aan- en afmelden hond (bij afmelden bewijs meesturen)
  • Bezwaar WOZ indienen tegen de waardebeschikking van uw onroerende zaak
  • Bezwaar indienen tegen een aanslag gemeentelijke heffingen
  • Verzoek indienen om kwijtschelding belastingen

Vrijwilligers Formulierenbrigade

Voor onafhankelijk advies of hulp bij het invullen van formulieren kunt u contact opnemen met de vrijwilligers van de Formulierenbrigade in Scherpenzeel, via 06-83 77 58 54 of kijk op swo-sr.nl/formulierenbrigade.