Plangebied ’t Zwarte Land 2 is het stuk grond tussen de Stationsweg en het Valleikanaal, aan de entree van het dorp bij de rotonde De Dreef/Stationsweg. De grond is niet in eigendom van de gemeente Scherpenzeel. Initiatiefnemer Modiform is van plan om dit jaar bij de gemeente een aanpassing van het bestemmingsplan aan te vragen voor een bedrijventerrein op dit gebied. 
Lees meer via de onderstaande link: