Een vorm van individuele ondersteuning  die aan meerderjarige inwoners geboden kan worden als er sprake is van een duurzame beperking in het regievermogen.  Inwoners die eerder begeleiding hebben ontvangen en waarbij sprake is van een gestabiliseerde situatie terwijl er geen leer/ontwikkelingsvermogen aanwezig is.

Het doel van deze ondersteuning is om een bijdrage te leveren aan het behoud van de zelfredzaamheid in het dagelijks leven thuis. Resultaat: Op voldoende  gestructureerde  wijze  kunnen voorzien in alle basisbehoeften van het dagelijks leven (zelfzorg, boodschappen, voeding, post & administratie, beheer (huishoud)geld, schoonmaak, klusjes).