De gemeente Scherpenzeel is een fijne gemeente om te wonen, te werken en te bezoeken. Een veilige woon- en leefomgeving draagt daar zeker aan bij. De gemeente Scherpenzeel werkt hiervoor samen met wijkbewoners, die zijn vertegenwoordigd in een wijkplatform. De leden van een wijkplatform zijn ‘de oren en de ogen van de wijk’.

De gemeente Scherpenzeel kent twee wijkplatforms:

Wat doet een wijkplatform?

Een wijkplatform is een samenwerkingsverband tussen gemeente en wijkbewoners. Het wijkplatform bestaat uit wijkbewoners en vertegenwoordigers van gemeente, politie en woningbouwvereniging. De leden van een wijkplatform spreken met elkaar over onder andere veiligheid en het verbeteren van de kwaliteit van de woon- en leefomgeving.

Een wijkplatform vergadert minimaal vier keer per jaar. Tijdens de vergaderingen komen diverse onderwerpen aan de orde die bij het wijkplatform zijn aangedragen. Alle onderwerpen worden op een lijst geplaatst; de lijst komt iedere vergadering van het wijkplatform aan de orde. Zo wordt de voortgang van de onderwerpen gewaarborgd.

Waarom zijn wijkplatforms belangrijk?

  • Wijkplatforms zijn een goed instrument om wijkbewoners actief te betrekken bij hun eigen woon- en leefomgeving;
  • Wijkbewoners kennen hun wijk en buurt als geen ander en kunnen, samen met gemeente, politie en woningbouwvereniging, bijdragen aan het (verbeteren van) de kwaliteit van hun woon- en leefomgeving;
  • Wijkbewoners hebben hiermee, letterlijk en figuurlijk, een ‘platform’ om iets te melden over hun wijk.

Document download informatie:

Overzicht van de wijkplatforms

De gemeente Scherpenzeel is opgedeeld in twee wijkplatformgebieden:

1. Wijkplatform Scherpenzeel-Oost

Het gebied wordt aan de noordzijde begrensd door de Dreef, aan de oostzijde door de Dreef en de Verlengde Hopeseweg, aan de zuidzijde door de Groeperlaan, Akkerwindelaan, Ringbaan en Boslaan en aan de westzijde door de Marktstraat (deze straat behoort bij Wijkplatform Scherpenzeel West). Het park van Huize Scherpenzeel behoort ook bij Wijkplatform Scherpenzeel-Oost.

2. Wijkplatform Scherpenzeel-West

Het gebied wordt aan de noordzijde begrensd door de Dreef, aan de oostzijde door de Marktstraat (deze straat behoort bij dit wijkplatform), Burgemeester Royaardslaan en Vlieterweg, aan de zuidzijde door de Koepellaan, de wijk Heijhorst, Brinkkanterweg en Stationsweg en aan de westzijde door de Dreef (industrieterrein ’t Zwarte Land maakt deel uit van dit wijkplatform).

Buitengebieden

De buitengebieden van de gemeente Scherpenzeel worden als volgt verdeeld:

  • Het buitengebied ten noorden van de Stationsweg / Dreef en ten westen van de Barneveldsestraat behoort bij Wijkplatform Scherpenzeel-West;
  • Het buitengebied ten oosten van de Barneveldsestraat en ten noorden van de Parallelweg (tot de gemeentegrens met Renswoude) behoort bij Wijkplatform Scherpenzeel-Oost;
  • Het buitengebied ten zuiden van de bebouwde kom en ten westen van de Vlieterweg behoort bij Wijkplatform Scherpenzeel-West. Het gebied ten oosten van de Vlieterweg behoort bij Wijkplatform Scherpenzeel-Oost.

Contact met een wijkplatform

Wilt u iets melden aan het wijkplatform? Is u iets opgevallen in de wijk waarvan u vindt dat het wijkplatform dit moet weten? Meld het ons! Hieronder vindt u de contactgegevens van de twee wijkplatforms:

Wijkplatform Scherpenzeel-Oost
Voorzitter A Overeem, e-mail: wijkplatform-oost@scherpenzeel.nl 

Wijkplatform Scherpenzeel-West
Voorzitter P. op ‘t Hof, e-mail: phopthof@kliksafe.nl en (033) 277 14 56