Het gebied wordt aan de noordzijde begrensd door de Dreef, aan de oostzijde door de Marktstraat (deze straat behoort bij dit wijkplatform), Burgemeester Royaardslaan en Vlieterweg, aan de zuidzijde door de Koepellaan, de wijk Heijhorst, Brinkkanterweg en Stationsweg en aan de westzijde door de Dreef (industrieterrein ’t Zwarte Land maakt deel uit van dit wijkplatform).

Leden

Het Wijkplatform Scherpenzeel West bestaat uit de volgende personen:

functienaam
VoorzitterDe heer P. op 't Hof 
  
SecretarisMevrouw M. Vogel
  
LedenMevrouw J. van Benthum
 De heer H. Bos
 De heer A. Hendrikse
 De heer J. Geurts
 Mevrouw A. vd Weert
 De heer Den Braber
 De heer J. Ruijgrok
  
  
Gemeente

M. Gardenier (communicatie)

 A. van Tilborg (AOV)
  
Politie

F.H.W. Comans (wijkagent)

  
WoningcorporatieC. van Walbeek (Woonstede)

Vergaderingen

De vergaderdata van het Wijkplatform Scherpenzeel-West in 2022 zijn:

29 maart
7 juni
27 september
6 december

Alle vergaderingen beginnen om 19.00 uur en worden gehouden in de vergaderruimte Villa (gemeentehuis). Het eerste deel van de vergadering is openbaar. Wijkbewoners zijn van harte welkom om hun wijkzaken met het wijkplatform te bespreken. U hoeft zich niet van tevoren aan te melden, al is het fijn om te weten of u hiervan gebruik wilt maken. U kunt dit doorgeven aan de secretaris.

Actielijst

Het Wijkplatform Scherpenzeel-West bespreekt tijdens iedere wijkplatformvergadering de actielijst. Op deze actielijst staan onderwerpen die bij of door het wijkplatform zijn aangedragen.

Document download informatie:

Contact wijkplatform west

Wilt u contact met het Wijkplatform Scherpenzeel-West? Neem dan contact op via phopthof@kliksafe.nl of (033) 277 14 56

En zie de facebookpagina: facebook.com/wijkplatformscherpenzeel