Het gebied wordt aan de noordzijde begrensd door de Dreef, aan de oostzijde door de Marktstraat (deze straat behoort bij dit wijkplatform), Burgemeester Royaardslaan en Vlieterweg, aan de zuidzijde door de Koepellaan, de wijk Heijhorst, Brinkkanterweg en Stationsweg en aan de westzijde door de Dreef (industrieterrein ’t Zwarte Land maakt deel uit van dit wijkplatform).

Leden

Het Wijkplatform Scherpenzeel West bestaat uit de volgende personen:

functie naam
Voorzitter De heer P. op 't Hof 
   
Secretaris Mevrouw M. Vogel
   
Leden Mevrouw J. van Benthum
  De heer H. Bos
  De heer A. Hendrikse
  De heer J. Geurts
  Mevrouw A. Methorst
  De heer Den Braber
  De heer J. Ruijgrok
   
   
Gemeente

M. Gardenier (communicatie)

  A. van Tilborg (AOV)
   
Politie

F.H.W. Comans (wijkagent)

   
Woningcorporatie C. van Walbeek (Woonstede)

Vergaderingen

De vergaderdata van het Wijkplatform Scherpenzeel-West in 2021 zijn:

23 maart 
1 juni
28 september
7 december.

Alle vergaderingen beginnen om 19.00 uur en worden gehouden via MS Teams. Het eerste deel van de vergadering is openbaar. Wijkbewoners zijn van harte welkom om hun wijkzaken met het wijkplatform te bespreken. U hoeft zich niet van tevoren aan te melden, al is het fijn om te weten of u hiervan gebruik wilt maken. U kunt dit doorgeven aan de secretaris.

Actielijst

Het Wijkplatform Scherpenzeel-West bespreekt tijdens iedere wijkplatformvergadering de actielijst. Op deze actielijst staan onderwerpen die bij of door het wijkplatform zijn aangedragen.

Notulen en acties vergadering 8 december 2020

Document download informatie:

Contact wijkplatform west

Wilt u contact met het Wijkplatform Scherpenzeel-West? Neem dan contact op via phopthof@kliksafe.nl of (033) 277 14 56

En zie de facebookpagina: facebook.com/wijkplatformscherpenzeel