Het gebied wordt aan de noordzijde begrensd door de Dreef, aan de oostzijde door de Dreef en de Verlengde Hopeseweg, aan de zuidzijde door de Groeperlaan, Akkerwindelaan, Ringbaan en Boslaan en aan de westzijde door de Marktstraat (deze straat behoort bij Wijkplatform Scherpenzeel West). Het park van Huize Scherpenzeel behoort ook bij Wijkplatform Scherpenzeel-Oost.

Leden

Het Wijkplatform Scherpenzeel Oost bestaat uit de volgende personen:

functie naam
Voorzitter Janneke den Boer-Ritmeester
   
Secretaris Henk van Grol
   
leden Els Dekker
  Richard van de Broek
  Piet Ritmeester
  Anita Overeem
  Ben Hagen

Gemeente

Anne van Tilborg (AOV)
   
  Mieke Gardenier (communicatie)
Politie Fred Comans (wijkagent)
   
Woningcorporatie Cedric van Walbeek (Woonstede)

Vergaderingen

De vergaderdata van het Wijkplatform Scherpenzeel-Oost in 2021 zijn:

  • Donderdag 28 januari
  • Donderdag 1 april
  • Donderdag 24 juni
  • Donderdag 23 september
  • Donderdag 25 november

Alle vergaderingen beginnen om 19.30 uur en worden gehouden via MS Teams. Het eerste deel van de vergadering is openbaar. Wijkbewoners zijn van harte welkom om hun wijkzaken met het wijkplatform te bespreken. U hoeft zich niet van tevoren aan te melden, al is het fijn om te weten of u hiervan gebruik wilt maken. U kunt dit doorgeven aan de secretaris

Actielijst

Het Wijkplatform Scherpenzeel-Oost bespreekt tijdens iedere wijkplatformvergadering de actielijst. Op deze actielijst staan onderwerpen die bij of door het wijkplatform zijn aangedragen.

Download:

Document download informatie:

Contact wijkplatform Oost

Wilt u contact met het Wijkplatform Scherpenzeel-Oost? Neem dan contact op met de secretaris, de heer H. van Grol, e-mail: wijkplatform-oost@scherpenzeel.nl.

En zie de facebookpagina: facebook.com/wijkplatformscherpenzeel