Het gebied wordt aan de noordzijde begrensd door de Dreef, aan de oostzijde door de Dreef en de Verlengde Hopeseweg, aan de zuidzijde door de Groeperlaan, Akkerwindelaan, Ringbaan en Boslaan en aan de westzijde door de Marktstraat (deze straat behoort bij Wijkplatform Scherpenzeel West). Het park van Huize Scherpenzeel behoort ook bij Wijkplatform Scherpenzeel-Oost.

Leden

Het Wijkplatform Scherpenzeel Oost bestaat uit de volgende personen:

functienaam
VoorzitterAnita Overeem
  
SecretarisHenk van Grol
  
ledenEls Dekker
 Marga vd Lans
  
 

Janneke den Boer-Ritmeester

 Ben Hagen

Gemeente

Anne van Tilborg (AOV)
  
 Mieke Gardenier (communicatie)
PolitieFred Comans (wijkagent)
  
WoningcorporatieCedric van Walbeek (Woonstede)

Vergaderingen

De vergaderdata van het Wijkplatform Scherpenzeel-Oost in 2022 zijn:

  • Donderdag 12 mei

  • Donderdag 23 juni (alleen bij voldoende bespreekpunten)

  • Donderdag 29 september

  • Donderdag 24 november 

Alle vergaderingen beginnen om 19.30 uur en worden gehouden in de vergaderruimte van De Villa (gemeentehuis). Het eerste deel van de vergadering is openbaar. Wijkbewoners zijn van harte welkom om hun wijkzaken met het wijkplatform te bespreken. U hoeft zich niet van tevoren aan te melden, al is het fijn om te weten of u hiervan gebruik wilt maken. U kunt dit doorgeven aan de secretaris

Actielijst en notulen

Het Wijkplatform Scherpenzeel-Oost bespreekt tijdens iedere wijkplatformvergadering de actielijst. Op deze actielijst en de notulen staan onderwerpen die bij of door het wijkplatform zijn aangedragen.

Download:

Document download informatie:

Contact wijkplatform Oost

Wilt u contact met het Wijkplatform Scherpenzeel-Oost? Neem dan contact op met de secretaris, de heer H. van Grol, e-mail: wijkplatform-oost@scherpenzeel.nl.

En zie de facebookpagina: facebook.com/wijkplatformscherpenzeel(externe link)