Wie mogen er stemmen?

Voor de gemeenteraadsverkiezing mogen alle inwoners van Scherpenzeel, die op de dag van stemming (14 maart 2022) 18 jaar of ouder zijn, gaan stemmen.

Inwoners vanaf 18 jaar die minimaal 5 jaar legaal en onafgebroken in Nederland verblijven of een geldige verblijfstitel hebben mogen ook stemmen.