Na onderbewindstelling door de Rechtbank wordt al uw administratie aangeschreven door uw bewindvoerder. Dit betekent dat alle organisaties waar u mee te maken heeft wordt verteld van uw onderbewindstelling. Dit zijn onder andere organisaties die te maken hebben met uw inkomen, vaste lasten en eventuele schulden. Elke organisatie, die wordt aangeschreven, zal worden gevraagd om alle post naar de bewindvoerder te sturen. Als dat is gebeurd krijgt u krijgt u geen post meer thuis van deze organisaties. Persoonlijke post blijft u wel thuis ontvangen.

De bewindvoering zal 3 rekeningen voor u openen:

 • Leefgeld rekening: U krijgt een extra eigen bankrekening, waar wekelijks leefgeld op wordt gestort.
 • Lopende rekening: Daarnaast krijgt u een lopende rekening, waar uw inkomen op binnen komt en uw vaste lasten vanaf worden gehaald.
 • Spaarrekening: Naast de leefgeld rekening en de lopende rekening, krijgt u ook een spaarrekening. Als het kan dan zal er voor u worden gespaard.

Het beheer van de lopende rekening en de spaarrekening is in handen van uw bewindvoerder. Over de leefgeld rekening kunt u zelf beschikken. Bankafschriften van de drie rekeningen gaan rechtstreeks naar uw bewindvoerder. De bankafschriften van uw leefgeld rekening en de lopende rekening krijgt u eenmaal per maand thuis gestuurd.

Zodra uw inkomen bij de bewindvoering op de lopende rekening binnen komt, zal uw bewindvoerder een budgetplan voor u opstellen. In dit budgetplan worden uw inkomsten en vaste lasten geïnventariseerd. Daarnaast zal uw bewindvoerder contact met u opnemen en de hoogte van uw leefgeld met u bespreken en afspraken met u maken over het leefgeld.

Uw bewindvoerder wordt uw vaste contactpersoon en zal de volgende taken voor u uitvoeren:

 • in beeld brengen van inkomsten, uitgaven, schulden en bezittingen
 • opstellen van een budgetplan
 • informatie inwinnen of gegevens wijzigen bij verschillende nuttige instanties
 • controleren eigen bijdrage Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
 • aanpassen van beslagvrije voet indien er beslag ligt op inkomsten
 • aanvragen van kwijtscheldingen
 • aanvragen van bijzondere bijstand
 • treffen van betalingsregelingen
 • aanvragen van toeslagen
 • aflossen van uw schulden, indien mogelijk
 • aanvragen schuldenregeling of schuldsanering, indien mogelijk
 • belastingaangifte doen
 • informeren en adviseren bij juridische zaken
 • eventueel regelen verzekeringen.