WerkgeversServicepunt Regio Foodvalley

Informatie en advies voor ondernemers over personeel en de arbeidsmarkt.

Heeft u een personeelsvraag?

Het WerkgeversServicepunt Regio Foodvalley staat, ook namens gemeente Scherpenzeel, voor u klaar.

Zij bieden gratis:

  • Informatie over de arbeidsmarkt en inclusief ondernemen.
  • Werving, selectie en personeelsadvies.
  • Toegang tot de inwoners die op zoek zijn naar een baan.
  • Trainingen en themabijeenkomsten rondom begeleiding.
  • Informatie over eventuele subsidies en regelingen.
  • Eén aanspreekpunt in de arbeidsmarktregio Foodvalley: gemeenten Barneveld, Ede, Renkum, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen.

Samen met u creëren ze kansen voor iedereen. 

Zodat nu en straks, iedereen die wil én kan, werkt in Regio Foodvalley.

Bel (088) 660 68 30.

Kijk voor meer informatie bij het WerkgeversServicepunt Regio Foodvalley.

WSP Regio Foodvalley is een samenwerking met de 8 genoemde gemeenten, UWV en Werkkracht. We werken nauw samen met onder andere Regionaal Mobiliteitsteam Foodvalley, Leerwerkloket Regio Foodvalley en Inclusief OndernemersNetwerk Vallei.