Op uitnodiging van burgemeester Jaeger kwamen Eerste Kamerleden vrijdag op werkbezoek met als onderwerp ondermijning. 

Om ondermijning tegen te gaan werken veiligheidspartners in Gelderland-Midden samen in het programma Samen Weerbaar. De speerpunten van Samen Weerbaar zijn de aanpak van drugscriminaliteit, witwassen, zorgfraude en mensenhandel. Al deze criminele handelingen vallen onder de noemer ‘ondermijning’ en worden bestreden als georganiseerde misdaad.

Aanpak en preventie

Om de Kamerleden een beeld te geven van de aanpak in Gelderland-Midden, volgden ze een programma gericht op de twee bestrijdingswijzen van ondermijning: opsporing & aanpak en bewustwording & preventie.

Eerst volgde een uitleg over integrale aanpak van ondermijning in het Provinciehuis. Vervolgens woonden de Kamerleden een informatie- en bewustwordingsles bij van ROC A12 locatie Astrum College in Velp. Door herkenning van ondermijning kan voorkomen worden dat jongeren zich onbewust inlaten met deze praktijken.

Aandacht

Burgemeester Jaeger initieerde deze bijeenkomst om Kamerleden, die lid zijn van relevante commissies op het gebied van onder andere veiligheid en justitie, te informeren over de Gelderse aanpak. Vanuit ervaringsverhalen uit de praktijk kunnen de Kamerleden in relevante debatten en besprekingen, deze integrale aanpak onder de aandacht brengen.

Jaeger: "We hebben aan de Eerste Kamerleden meegegeven dat ze zorg moeten hebben voor een goede balans tussen preventie en repressie bij de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Maar we hebben ook gesproken over het uitwisselen en verwerken van informatie en de bijbehorende privacy. De privacy moet namelijk niet zo strak worden dat je als overheid niet kunt ingrijpen als je klip en klaar ziet dat er iets uit het spoor loopt."

Samen Weerbaar

De partners binnen Samen Weerbaar zijn de vijftien gemeenten in Gelderland-Midden, het Openbaar Ministerie, de politie, de Belastingdienst, het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) en de Provincie Gelderland.