Via het waterloket willen wij u op een makkelijke manier informeren over het oppervlakte- en grondwater in de gemeente. 

Wat is het?

Met water hebben we op veel manieren te maken: drinkwater, besproeien van tuinen en recreatie. Water speelt een belangrijke rol in uw omgeving.

Naast de voordelen, zorgt water ook nogal eens problemen, zoals wateroverlast – bijvoorbeeld water op straat - na een hele erge regenbui, of bij optrekkend vocht vanuit de kruipruimte door hoge grondwaterstanden of problemen in de afvoer van rioolwater bij u in de buurt.

Hoe werkt het?

Het waterloket geeft u informatie en tips over:

 • Grondwater
 • Oppervlaktewater
 • Riolering
 • Waterplan van de gemeente
 • Beleid over water en riolering

Hier vindt u documenten en links met aanvullende informatie over de waterketen, waterproblemen, riolering, vergunningen en de kosten. U kunt hier ook uw klachten over water kwijt.

Wij gebruiken de verzamelde informatie om het watersysteem (eventueel) aan te passen of te verbeteren.

Bij het waterloket kunt u ook terecht voor informatievragen. Wij werken steeds aan het waterloket om de inhoud aan te passen aan de wensen van bewoners en bedrijven.

Het is belangrijk om te zeggen dat wij uw problemen niet altijd kunnen oplossen. Als eigenaar van een stuk grond bent u verantwoordelijk voor maatregelen op uw eigen terrein. Wij zullen de problemen oplossen binnen de gemeentegrenzen, behalve als het probleem voor het waterschap of de provincie is.

Wat moet ik doen?

 • Problemen met water geeft u door met het 
  Melding openbare ruimte
 • Tips, vragen of klachten met het
  contactformulier
 • Of u neemt hiervoor contact op met ons via telefoonnummer (033) 277 23 24. Wij zullen de verstopping dan zo snel mogelijk repareren.

Wat heb ik nodig?

Als u als persoon een watervergunning aanvraagt, heeft u uw DigiD linkDigiD nodig. 

Als u voor uw bedrijf een watervergunning aanvraagt, heeft u eHerkenning linkeHerkenning nodig.

Voor meer informatie leest u:

Extra informatie

Op de website van het waterschap vindt u veel meer informatie over wateroverlast en vergunning aanvragen.

Online regelen

 • Wij vragen u om problemen met water, bijvoorbeeld water op straat, en grondwater aan ons door te geven via het 
  melding formulier.
 • Heeft u tips, vragen of klachten over water,?
  Gebruikt u dan het
  contactformulier
 • Wilt u een vergunning aanvragen? 
  Dan gebruikt u de link van de Omgevingsdienst De Vallei

Handige links

Watervergunning