Wij zorgen voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Is hier iets niet in orde, dan kunt u dat melden. Wij zorgen dat dit zo snel mogelijk wordt gerepareerd of verbeterd.

Hoe kunt u een melding doorgeven?

Wat kunt u melden?

Meldingen openbare ruimte zijn bijvoorbeeld:

  • wegen, fietspaden en stoep (losse stoeptegels, gat in asfalt, verzakte of rammelende verkeersdrempel, omvergereden verkeerspaaltje)
  • graffiti
  • vandalisme
  • openbaar groen (afgewaaide takken, omgewaaide bomen, vernielingen)
  • reiniging (zwerfvuil, niet opgehaald afval)
  • kapotte speeltoestellen
  • kapotte straatverlichting
  • riolering
  • enz.