Wat is het?

  • U mag niet zomaar de weg, de stoep of een gedeelte ervan gebruiken. Bijvoorbeeld voor het plaatsen van een steiger, container, bouwmaterialen of een reclamebord.
  • Als u dat toch wilt doen dan vraagt u een ontheffing aan.

Wat moet ik doen?

U vraagt de ontheffing meestal bij ons aan. Doet u dit 4 weken voor de plaatsing van het voorwerp zodat wij de tijd hebben om de aanvraag te beoordelen.

Geef in uw aanvraag de volgende informatie:

  • waarom u het voorwerp op of aan de weg wilt plaatsen en over welk voorwerp het gaat
  • de plaats waar het voorwerp komt te staan
  • de grootte van het voorwerp
  • wanneer en hoelang u het voorwerp wilt plaatsen

In sommige gevallen is een omgevingsvergunning nodig. Is dat het geval dan kunt u via Omgevingsloket(externe link) nagaan of u een vergunning nodig heeft. Zo ja, dan vraagt u deze aan bij het Omgevingsloket.

Hoe lang duurt het?

Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de ontheffing krijgt.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Kosten

onderwerp

bedrag

2024

Ontheffing voor voorwerpen op of aan de weg 
(zoals beschreven in artikel 2:10 van APV)
€  101,30