De verwijsindex is een landelijk computersysteem waarin hulpverleners of leerkrachten in Scherpenzeel een signaal afgeven als zij zich zorgen maken over de ontwikkeling, thuissituatie of het gedrag van een jongere.

Dat systeem brengt professionals, die bij dezelfde  jongere betrokken zijn, eerder met elkaar in contact. Zo krijgen we kinderen en jongeren waar zorgen over bestaan, sneller in beeld. De hulp aan kinderen kan  dan beter op elkaar worden afgestemd.
Meer informatie over de verwijsindex staat in deze folder.

Document download informatie: