De compensatie van beperkingen bij het lokaal verplaatsen per vervoermiddel is gericht op het sociaal vervoer. Het betreft de deelname aan "het leven van alle-dag" in de directe woonomgeving. Het gaat om verplaatsingen die een persoon in zijn of haar woonomgeving maakt, zoals:

  • vervoer om boodschappen te doen;
  • vrienden en familie te bezoeken
  • vervoer naar clubs en sociaal-culturele instellingen
  • vervoer naar eerstelijnszorg, w.o. huisarts, tandarts, fysiotherapeut, maatschappelijk werker

De kern Scherpenzeel kan als woonomgeving worden beschouwd

Individuele vervoersvoorzieningen

Individuele vervoersvoorzieningen kunnen worden verstrekt indien de cliënt met beperkingen een loopafstand heeft van maximaal 100 meter en/of indien de regiotaxi geen adequate voorziening is.