De compensatie van beperkingen bij het lokaal verplaatsen per vervoermiddel is gericht op het sociaal vervoer. Het betreft de deelname aan "het leven van alle-dag" in de directe woonomgeving. Het gaat om verplaatsingen die een persoon in zijn of haar woonomgeving maakt, zoals:

  • vervoer om boodschappen te doen;
  • vrienden en familie te bezoeken
  • vervoer naar clubs en sociaal-culturele instellingen
  • vervoer naar eerstelijnszorg, w.o. huisarts, tandarts, fysiotherapeut, maatschappelijk werker

De kern Scherpenzeel kan als woonomgeving worden beschouwd

Individuele vervoersvoorzieningen

Individuele vervoersvoorzieningen kunnen worden gegeven wanneer u niet meer dan 100 meter kunt lopen en/of wanneer de regiotaxi geen passende voorziening is.