Heeft u vragen over de (rechts)positie van uw kind/gezin? Of problemen en klachten over het functioneren van jeugdzorgorganisaties? Dan kunt u terecht bij de onafhankelijke vertrouwenspersonen voor de Jeugdzorg; het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg.

Contact

De vertrouwenspersonen Jeugdzorg zijn te bereiken via

De openingstijden van het AKJ vindt u op de website. De dienstverlening is voor de cliënten gratis.

Het AJK

Het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) is een onafhankelijke organisatie van vertrouwenswerk. Het AKJ voert in opdracht van alle gemeenten deze landelijke functie van vertrouwenspersoon uit. Jongeren, (pleeg)kinderen, (pleeg)ouders en
verzorgers kunnen terecht bij de vertrouwenspersonen.

Vertrouwenspersonen

Vertrouwenspersonen stimuleren cliënten om eventuele knelpunten met professionals zelf op te lossen. Hun eerste advies is dan ook vaak: “ga er samen over praten”. Vertrouwenspersonen kunnen, als de cliënt dat wil, aanwezig zijn bij dat soort gesprekken of helpen een eventuele klachtbrief op te stellen. Vaak leiden zulke gesprekken al tot een oplossing voor de cliënt en/of kan de hulpverlening daarna doorgang vinden. Als dat niet lukt, dan kan de uitkomst zijn dat er alsnog een formele klacht wordt ingediend. De vertrouwenspersonen ondersteunen cliënten bij het verwoorden, indienen en afhandelen van klachten over de jeugdzorg.

Document download informatie: