Verkiezing Gemeenteraad 2022

KANDIDAATSTELLING

De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Scherpenzeel maakt het volgende bekend:

 1. Op maandag 31 januari 2022 is de kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Scherpenzeel.
 2. Op die dag kunt u bij de afdeling burgerzaken aan de Stationsweg 389 a, bij het centraal stembureau van 9.00 tot 17.00 uur lijsten van kandidaten (model H 1) inleveren.
 3. De formulieren, die u hiervoor nodig heeft zijn:
  • de lijsten van kandidaten (model H 1);
  • de verklaringen van instemming van de kandidaten met hun kandidaatstelling (model H 9);
  • de machtigingen tot het plaatsen van de aanduiding van de politieke groepering boven een kandidatenlijst (model H 3-1);
  • machtiging tot het plaatsen van een aanduiding, gevormd door samenvoeging van de aanduidingen van politieke groeperingen of afkortingen daarvan, boven een kandidatenlijst. (model H 3-2) en
  • de verklaringen van ondersteuning van een kandidatenlijst (model H 4) zijn tot en met de dag van de kandidaatstelling ter gemeentesecretarie kosteloos voor de kiezers verkrijgbaar.
 4. Voor de kandidaatstelling moet u een waarborgsom van € 225,00 (tweehonderdvijfentwintig euro) betalen door dit bedrag over te maken op rekeningnummer NL 88 RBRB 0919 9702 14 ten name van de Gemeente Scherpenzeel, tenzij bij de laatst gehouden verkiezing van de gemeenteraad een of meer zetels aan de politieke groepering is/zijn toegekend.

Meer informatie over de wettelijke voorschriften voor de inlevering van kandidatenlijsten kunt u navragen bij de gemeentesecretarie:

afdeling Burgerzaken
Stationsweg 389a
3925 CC Scherpenzeel