In de collegevergadering van 5 maart is besloten het verkeersbesluit over een parkeerverbod aan de Vlieterweg in te trekken en niet uit te voeren. 

Wie het niet eens met het besluit en belanghebbende is, kan een beroepsschrift naar de rechtbank sturen. 

In september 2023 is een verkeersbesluit gepubliceerd over het parkeerverbod op de Vlieterweg tot over de kruising met de Burg. Royaardslaan. De maatregel was bedoeld om weggebruikers (en passagiers) te beschermen tegen mogelijk onveilige situaties. Ook wilde de gemeente voorkomen dat de weg geblokkeerd zou raken of dat er mogelijk gevaarlijk geparkeerd werd.

Niet goed afgewogen

Tegen het verkeersbesluit zijn verschillende bezwaarschriften binnengekomen.  Bij de beslissing op deze bezwaren is gebleken dat de uitbreiding niet direct noodzakelijk was. Er was namelijk geen aantoonbare onveilige situatie. Ook is het voordeel van het verminderen van overlast en het voordeel voor buurtbewoners om aan de weg te kunnen blijven parkeren niet voldoende afgewogen. 

In de collegevergadering van 5 maart 2024 is daarom besloten het verkeersbesluit in te trekken en niet uit te voeren. Dit besluit is op 9 april 2024 geplaatst in het elektronisch Gemeenteblad.

Bent u het niet eens met het besluit en bent u belanghebbende? 

Dan kunt u een brief schrijven. Zo'n brief heet een beroepsschrift. Dit moet u binnen 6 weken naar de Rechtbank sturen, dus voor 21 mei 2024. U richt het beroepsschrift aan: Rechtbank Gelderland, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.