Verkeersbesluit aanwijzen laad- en losgelegenheid met venstertijd op de Vlieterweg, nabij de zij-ingang van apotheek Benu

Burgemeester en wethouders van Scherpenzeel hebben besloten om twee parkeervakken, op de Vlieterweg ter hoogte van huisnummer 20 en 22, aan te wijzen als gelegenheid voor het onmiddellijk laden en lossen van goederen. Hierbij is een venstertijd ingesteld op werkdagen van 09.00 tot en met 11.00 uur. Buiten deze tijden is parkeren zonder beperkingen toegestaan.

Wilt u het verkeersbesluit inzien?

Het ontwerpbesluit ligt van 25 januari tot en met 8 maart 2023 ter inzage. U kunt het besluit op het Gemeentehuis inzien.

Bent u het niet eens met het besluit ?

Dat kunt u binnen een periode van 6 weken bezwaar indienen. Het ondertekende bezwaarschrift moet gericht worden aan het college van burgemeester en wethouders, Stationsweg 389a3925 CC Scherpenzeel. U moet aangeven waarom u het niet eens bent met het besluit.