Adviescommissie voor de Woningbouw en Woonomgeving behartigt de belangen van de woonconsument. "Woonkwaliteit is meer dan stenen stapelen". 

De VAC :

  • kan door al in de planfase over het ontwerp mee te denken, zich sterk maken voor een betere gebruikskwaliteit van de woning en de woonomgeving.
  • behartigt de belangen van de woonconsument objectief en wordt hierbij ondersteund door de landelijke organisatie VACpuntWonen
  • de leden worden door de landelijke organisatie opgeleid en van documentatiemateriaal voorzien om bovengenoemde plannen goed te kunnen beoordelen.
  • kan, tegen een geringe onkostenvergoeding, ook tekeningen van individuele bouwers (particulieren) beoordelen en advies uitbrengen.
    De tarieven voor de adviesvergoeding kunt u aanvragen via het onderstaand e-mailadres.
functienamenbereikbaarheid
voorzitterGerda Mijnten vacscherpenzeel@gmail.com
penningmeesterEvert van Loo vacscherpenzeel@gmail.com
   
ledenGreet Gerritsen 
 

Alma de Jong