LijstnummerPolitieke groepering Waterschapstemmenpercentage
1VVD490 
2ChristenUnie497 
3CDA357 
4Water Natuurlijk225 
5Partij van de Arbeid (PvdA)137 
6Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)1.374 
7Lokaal Waterbeheer189 
8AWP voor Water, Klimaat en Natuur225 
950PLUS103 
10Ondernemend Water80 
11Partij voor de Dieren103 
12BBB1.792 
13Belang van Nederland (BVNL)51 
 Aantal op kandidaten uitgebrachte stemmen5.623100,00
 Aantal blanco stemmen31 
 Aantal geldige stemmen5.668 
 Aantal ongeldige stemmen14 
 Aantal kiezers5.670 
 Aantal opgeroepen kiezers7.985 
 Opkomstpercentage  

Controle procol Waterschap verkiezing