Voor uw in- of uitrit aanvraag neemt u contact op met de afdeling Ruimte & Groen (033) 277 23 24.

Wat is het?

U mag niet zomaar een inrit of uitrit maken naar de openbare weg of uw huidige inrit of uitrit veranderen. Meld dit vooraf bij ons en ga na of u hier een omgevingsvergunning voor nodig hebt.

De gemeente is verantwoordelijk voor de openbare ruimte en daarom

 • zijn wij de opdrachtgever voor de aanpassing in de openbare ruimte
 • zijn wij verantwoordelijk
  - voor de kwaliteit van het werk 
  - voor de kwaliteit in de jaren na de aanleg.

Als de locatie en uitvoering bekend zijn, vragen wij offertes bij verschillende aannemers aan. De opdracht is voor de laagste inschrijver. De kosten voor de aanleg van de uitrit zijn voor u/de aanvrager.

Hoe werkt het?

Een inrit of uitrit is een begrip. Voor het gemak noemen we het een uitrit. Een uitrit is het gedeelte in de openbare ruimte.

Wij kunnen in sommige gevallen niet akkoord gaan met de aanleg van een uitrit. Uw melding wordt dan niet geaccepteerd. Wij kijken hierbij naar

 • De bruikbaarheid van de weg en de aanwezige parkeerplaatsen.
 • Het veilig en slim gebruik van de weg.
 • De bescherming van hoe de omgeving er uit ziet.
 • De bescherming van het groen.

Als u bijvoorbeeld een uitrit wilt op een drukke ontsluitingsweg of vlakbij een kruising zullen wij misschien niet akkoord kunnen gaan met uw melding vanwege de verkeersveiligheid belangrijk is.

Wat moet ik doen?

Als u een inrit wilt aanvragen, dan kunt u dit via het contactformulier doen.

U kunt uw verzoek ook schriftelijk indienen. Wij nemen contact met u op om de situatie op de plaats zelf te bekijken. We houden rekening met de verkeersveiligheid en met misschien het verlies van openbare parkeerplaatsen.

 • U meldt dit bij ons dat u een inrit of uitrit wilt aanleggen of veranderen. Doe dit in ieder geval 4 weken voordat u wilt dat wordt begonnen met de aanleg.

Bedrijven kunnen de aanvraag alleen online doen. Gebruik hiervoor eHerkenning.

Wat heb ik nodig?

 • adresgegevens
 • foto van de bestaande situatie
 • schets van de gewenste situatie

Hoeveel kost het?

De melding voor de uitrit is gratis

De kosten van eventuele werkzaamheden in de openbare ruimte zijn voor de aanvrager.

Hoe lang duurt het?

 • We nemen zo snel mogelijk na uw melding (binnen 3 weken) contact met u op om met u de voorgestelde plaats van uw uitrit te bespreken
 • Daarna geven wij u zo snel mogelijk (binnen 2 weken) aan of we wel of niet akkoord kunnen gaan gaat met de melding van de uitrit.
 • Bij een positieve uitslag gaan we met 2 of meer goedgekeurde aannemers de werkzaamheden op de plaats zelf beoordelen. We vragen de aannemers om een prijsopgave te maken van de werkzaamheden.
 • We selecteren de aannemer die de laagste prijs heeft aangeboden en we zullen u schriftelijk vertellen hoeveel de kosten zijn.
 • De aanvrager moet schriftelijk akkoord gaan met de genoemde betaling van deze kosten.