De gemeente bepaalt ieder jaar de waarde van onroerende zaken, zoals woningen, bedrijfspanden en grond. Deze waardebepaling - de WOZ-beschikking - is de basis voor de onroerendezaakbelasting. Deze is opgenomen op de gecombineerde aanslag die u ieder jaar van de gemeente ontvangt. Ook de Belastingdienst en het waterschap gebruiken deze WOZ-waarde voor de heffing van belastingen.

Voor de waarde, het taxatie-rapport en bezwaar maken gaat u naar het
DigiD linkWOZ-loket

Hoe wordt de waarde bepaald?

De gemeente schakelt deskundige taxateurs in voor de waardebepaling van onroerende zaken. Zij houden bijvoorbeeld rekening met:

  • de ligging
  • het bouwjaar
  • de grootte van het pand en de kavel
  • bijzondere kenmerken, zoals een dakkapel of een aanbouw
  • bijzondere omstandigheden, zoals achterstallig onderhoud
  • de marktwaarde van het pand
  • de verkoopwaarde van een gelijksoortig pand

Peildatum

Bij de waardebepaling wordt uitgegaan van 2 peildata:

  • prijspeildatum: 1 januari van het vorige kalenderjaar
  • toestandspeildatum: 1 januari van het lopende kalenderjaar

Taxatieverslag opvragen

Als eigenaar kunt u het taxatieverslag opvragen waarop de WOZ-waarde is gebaseerd. Dit kan via het contactformulier of telefonisch bij de afdeling belastingen via (033) 277 23 24.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de waardebepaling in de WOZ-beschikking, dan kunt u hiertegen online bezwaar maken, met het formulier in het DigiD linkWOZ-loket 

Dit kan tot 6 weken na dagtekening van de beschikking.
 
Leg uw bezwaar uit met goede argumenten, geef duidelijk aan waarom u het niet eens bent met de vastgestelde waarde. Als uw bezwaar gegrond is, zal de gemeente de waarde aanpassen en deze doorgeven aan het waterschap en de Belastingdienst.