Verkiezing Gemeenteraad 2022

Ter inzagelegging kandidatenlijsten

De voorzitter van het centraal stembureau voor de op woensdag 16 maart 2022 te houden verkiezing van de leden van de raad van de gemeente maakt bekend, dat de op maandag

31 januari 2022 ingeleverde en op dinsdag 1 februari 2022 door het centraal stembureau onderzochte kandidatenlijsten - met de vereiste ondersteuningsverklaringen - ingevolge het bepaalde in artikel I 3, lid 1 van de Kieswet, voor een ieder ter inzage zijn gelegd bij:

afdeling Burgerzaken
Stationsweg 389 a
3925 CC Scherpenzeel.

De ter inzagelegging eindigt op het moment dat het centraal stembureau heeft beslist over de geldigheid van de kandidatenlijsten, de daarop voorkomende kandidaten en de daarboven geplaatste aanduidingen.

Plaats:

Scherpenzeel

Datum:

dinsdag 1 februari 2022

De voorzitter voornoemd,

M.W. Jaeger