Supportersclub 'Alle vogels vliegen' krijgt een tijdelijke vergunning  voor het verkopen van oliebollen op de weekmarkt.  

Op grond van de marktverordening 2015 is vergunning verleend voor het tijdelijk innemen van de volgende standplaats op de weekmarkt te Scherpenzeel:

- op 16 maart 2022 aan Supportersclub “Alle vogels vliegen” voor de verkoop van oliebollen.

Een belanghebbende kan binnen zes weken na de datum van bekendmaking van de vergunning aan aanvrager bij burgemeester en wethouders bezwaar maken. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders van Scherpenzeel, Postbus 100, 3925 ZJ Scherpenzeel. De stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis (Buitenplaats), Stationsweg 389a Scherpenzeel.