Een starterslening kan je helpen bij de financiering van je eerste huis. Je kunt een starterslening online aanvragen.

Wat is het?

Is de prijs van uw eerste koophuis hoger dan het bedrag dat u bij de bank kunt lenen? Dan kan gemeente Scherpenzeel u helpen met de Starterslening.

De gemeente bepaalt voor wie de Starterslening is bedoeld. De lening zelf wordt verstrekt door het Stimuleringsfonds Huisvesting Nederland. Dat is een niet-commerciële bank die leningen aanbied die te maken hebben met huisvesting. De Starterslening is er één van.

Op deze website(externe link) kunt u met een rekentool bekijken of u in aanmerking komt voor de Starterslening.

Hoe werkt het?

De Starterslening is zowel bij nieuwbouw als bij bestaande bouw in Scherpenzeel mogelijk.

Bij een aanvraag doet de gemeente een eerste check van de gegevens. Als die in orde zijn verwijzen wij u door naar het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland. Met hen handelt u verder de procedure verder af.

Voor de Starterslening gelden de volgende voorwaarden:

Uw binding met Scherpenzeel

 • U woont in Scherpenzeel of
 • U bent maatschappelijk verbonden met Scherpenzeel. Dat wil zeggen, u heeft sinds uw geboorte tenminste achttien jaar onafgebroken in Scherpenzeel gewoond, of tenminste zes jaar onafgebroken in Scherpenzeel gewoond, of gedurende de voorafgaande tien jaar ten minste zes jaar onafgebroken in Scherpenzeel gewoond of
 • U heeft Scherpenzeel verlaten in verband met een opleiding en wil zich binnen een jaar na afronding van de opleiding opnieuw vestigen in Scherpenzeel of
 • U werkt in of vanuit Scherpenzeel en heeft minimaal een jaarcontract voor 18 uur per week.

Type woning

 • Het moet gaan om een eerste koopwoning
 • U heeft een volledige, getekende voorlopige koopovereenkomst;
 • De hypotheek is verstrekt onder de voorwaarden van de Nationale Hypotheek Garantie
 • U mag geen gebruik maken van andere kortingsregelingen
 • De koopsom en/of aanneemsom inclusief bijkomende kosten, verbouwkosten en meerwerkkosten zijn niet hoger dan de actuele NHG norm (Nationale Hypotheek Garantie)
 • De hoogte van de lening mag niet meer zijn dan 20% van de verwervingskosten (hypotheek en bijkomende kosten) en maximaal € 30.000,00.

Wat moet ik doen?

Om een starterslening aan te vragen doorloopt u onderstaande stappen.

 • U ondertekent de voorlopige koopovereenkomst
 • U logt in met uw DigiD op het formulier Starterslening aanvragen onder 'online regelen' . Met dit formulier kunt u de benodigde documenten veilig naar de gmeente uploaden.
 • De gemeente bekijkt of u aan de voorwaarnden voldoet die de gemeente stelt. Of u voldoende binding heeft met de gemeente en/of de opgestuurde informatie klopt. Als dit in orde is, krijgt u een toewijzingsbrief voor de SVn starterslening.
 • Deze toewijzingsbrief(externe link) stuurt u met alle andere documenten naar SVn. Zij bepalen vervolgens of u een starterslening krijgt en hoe hoog de lening is. SVn handelt uw aanvraag verder af.

Hoe lang duurt het?

Zodra wij uw documenten hebben ontvangen wordt uw aanvraag beoordeeld. Dit gebeurt zo snel mogelijk, in het uiterste geval kan een toe- of afwijzing maximaal acht weken duren.

Extra informatie

Veel achtergrondinformatie over de Starterslening vindt u op de website van de SVn: svn.nl/lening/Scherpenzeel/svn-starterslening(externe link). U kunt hen ook bellen op (088) 253 94 00.

Hoeveel kost het?

 • De afsluitkosten zijn € 750,00. Deze kosten worden door de SVn ingehouden op de hoofdsom van de Starterslening.
 • Borgtochtprovisie NHG is 0,6% over de hoofdsom. Deze kosten worden ingehouden op de hoofdsom van de SVn Starterslening.
 • Voor de Starterslening betaalt u voor de eerste 3 jaar geen maandlasten.
 • Als u na 3 jaar uw Starterslening nog steeds niet kan aflossen, dan doen ze een hertoetsing. De kosten hiervoor zijn € 155,00.
 • De rente-prijzen(externe link) van dit moment.
 • Andere kosten zoals bijvoorbeeld voor financieel advies, taxatie en notaris betaalt u zelf.

Online regelen

Heeft u het volgende documenten digitaal bij de hand?

 • kopie paspoort/ID-kaart (Dit hoeft niet als u met DigiD inlogt)
 • voorlopige koopovereenkomst
 • kopie diploma of bewijs van inschrijving
 • kopie arbeidsovereenkomst

Starterslening aanvragen

Handige links

Nationale Hypotheek Garantie: www.nhg.nl(externe link)

De Starterslening op de website van het Stimuleringsfonds Huisvesting: www.svn.nl

verordening Starterslening gemeente Scherpenzeel(externe link)